Bột talc cho dược thú y, Thủy sản


Bột talc dược dùng cho thuốc thú y, thủy sản

 

Bột talc dược, talc Công nghiệp

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: 25 kg/bao, 40kg/bao

Vai trò của bột talc dược trong lĩnh vực thuốc thú y, thủy sản gồm:

 

Mô tả chi tiết:

Bột talc dược cung cấp khoáng chất SiO2, MgO cho  dinh dưỡng thủy sản

- Sản phẩm bột talc dược còn làm chất đệm (chất độn) cho các sản phẩm dinh dưỡng thủy sản hoặc thuốc.

- Chống vón cục cho dinh dưỡng và thuốc thủy sản

 

Tên sản phẩm

Cỡ hạt (mm)

Thông số

Mức giá

Bột Talc

 TMA

Từ

10 - 44

Độ trắng dao động từ > 90%, 

Fe2O3: 1,8-2,3%, MgO: 28-30%,

CaO< 0.5%, SiO2: 59-61%

CALL

Bột Talc

 TMB

Từ

10 - 44

Độ trắng dao động từ 85-90%,

Fe2O3: 1,8-2,3%,  MgO: 26-28%,

CaO< 0.5%,  SiO2: 58-61%

CALL

Bột Talc

TMA600

Từ

28- 44

Độ trắng dao động từ 82-85%,

Fe2O3: 1,8-2,3%,  MgO: 30-32%,

CaO< 0.6%,  SiO2: 58-60%

CALL