Bột talc dùng cho thức ăn chăn nuôi


Bột talc Công nghiệp

Xuất xứ: Việt Nam

Quy cách: 40kg/bao

Mô tả chi tiết:

 

Tên sản phẩm

Cỡ hạt (mm)

Thông số

Mức giá

Bột Talc

TMC

Từ

28 - 44

Độ trắng dao động từ 80-85%,

Fe2O3: 1,8-2,3%,  MgO: 26-28%,

CaO< 0.5%,  SiO2: 58-61%

CALL

Bột Talc

 TME

Từ

28 - 44

Độ trắng dao động từ 78-82%,

Fe2O3: 1,8-2,3%,  MgO: 26-28%,

CaO< 0.5%,  SiO2: 54-56%

CALL

Bột Talc

TMD

Từ

28 - 44

Độ trắng dao động từ 88-95%,

Fe2O3: 2-3%,  MgO: 25-27%,

CaO< 0.6%,  SiO2: 52-54%

CALL