Các chất phụ gia trong ngành giấy

Để nâng cao đặc tính của giấy, giảm giá thành sản phẩm, Ä‘áp ứng khả năng  Ä‘a dạng của giấy trong mọi lÄ©nh vá»±c sá»­ dụng, trong quá trình sản xuất giấy người ta thêm vào nguyên liệu xenluloza các chất phụ liệu

  Các chất phụ liệu throng sản xuất giấy bao gồm các nhóm keo, nhóm chất Ä‘á»™n  nhóm màu và các phụ gia khác.

  *Nhóm keo: là những chất có tác dụng gia keo trên bề mặt hoặc gia keo ná»™i bá»™ tờ giấy, nhằm làm tăng khả năng chống thấm chất lỏng (nÆ°á»›c) của giấy  .

  *Nhóm chất Ä‘á»™n: Là những chất trá»™n lẫn vào trong bá»™t giấy nó vừa có vai trò thay  thế bá»›t lượng xÆ¡ sợi trong giấy đồng thời tăng Ä‘á»™ nhẵn, Ä‘á»™ đục, Ä‘á»™ đồng đều bề mặt.

  *Nhóm phụ gia, phẩm màu: Là những chất cho vào há»—n hợp bá»™t giấy làm cho giấy có chất lượng cao hÆ¡n, tăng má»™t số tính chất thẩm mỹ nhÆ° màu, Ä‘á»™ bóng láng, giảm giá thành sản phẩm . Tá»· lệ của nhóm chất này chiếm má»™t lượng nhỏ trong giấy

Môi trường sản xuất giấy ( Axit hoặc trung tính, kiềm tính ) khác nhau thì việc dùng chất phụ gia cÅ©ng khác nhau

*So sánh các chất phụ gia dùng trong quá trình axít tính và quá trình kiềm tính sản xuất giấy bá»™t hoá :

PhÆ°Æ¡ng pháp kiềm tính có nhiều Æ°u Ä‘iểm hÆ¡n hẳn phÆ°Æ¡ng pháp axit tính nhÆ° sau:

- Đối vá»›i vận hành:

                  + Dá»… nghiền bá»™t hÆ¡n

                  + Thoát nÆ°á»›c và sấy nhanh hÆ¡n

                  + PH ổn định hÆ¡n

                   +NÆ°á»›c bổ sung vào nghiền thuá»· lá»±c được lấy trá»±c tiếp từ đường thải thiết bị thu hồi bá»™t mà không phải qua sá»­ lý sÆ¡ bá»™

 

Phụ gia

                   Môi trường gia keo, phụ gia

               PH = 4,5¸ 6,5

           (Quá trình axít tính)

PH=7,2¸8,4

(Quá trình trung tính, kiềm tính)

Loại keo

Keo nhá»±a thông, nhá»±a thông biến tính, nhá»±a thông phân tán

AKD ( Alkyl Keten Dimer), ASA

Phèn

Dùng nhiều để Ä‘ông tụ keo và gắn keo vào xÆ¡ sợi

Đôi khi dùng 1 ít để trung hoà Ä‘iện tích âm

Chất độn

Cao lanh

CaCO3 nghiền hoặc kết tủa

Chất trợ bảo lưu

Cationic, Polyacrylamide       (Percol , Cataretin …)

Hệ thống bảo lÆ°u vi hạt, hay hệ thống bảo lÆ°u 2 thành phần            ( Bentonite …)

Tinh bá»™t Cationic

Tăng Ä‘á»™ bền là chính

Tăng Ä‘á»™ bảo lÆ°u của AKD là chính

Chất tăng trắng

Dùng nhiều hÆ¡n

Dùng ít hÆ¡n

Chất màu

Không khác nhau

Không khác nhau

Chất diệt khuẩn Biocide

Dùng bình thường

Dùng nhiều hÆ¡n

- Đối với chất lượng giấy

                  + Trắng hÆ¡n, mịn hÆ¡n

                  + Độ bền cao hÆ¡n

                  + Thời gian lÆ°u trữ lâu hÆ¡n

- Về kinh tế:

                  + Lượng Ä‘á»™n cao hÆ¡n tiết kiệm sÆ¡ xợi

                  + ít chất tăng trắng hÆ¡n

                 + Tốn ít nguyên liệu hÆ¡n

                 + Tiết kiệm nÆ°á»›c

                 + Năng suất cao hÆ¡n

      Chính vì vậy trong những năm gần Ä‘ây, công nghệ giấy Ä‘ã thá»±c hiện những biến đổi to lá»›n từ công nghệ  sản xuất giấy axít sang kiềm tính. Tuy nhiên phÆ°Æ¡ng pháp kiềm tính cÅ©ng có  má»™t số khó khăn nhÆ° sá»± phát triển mạnh của vi khuẩn sinh ra nhiều vấn đề trong vận hành. Việc vận chuyển và bảo quản keo AKD phải giữ ở to £ 15oC. Ngoài ra má»™t số loại sản phẩm thì gia keo trong môi trường axit hay gia keo nhá»±a thông vẫn có được những Æ°u Ä‘iểm không thể thay thế. NhÆ° sản phẩm giấy kraft thì keo nhá»±a thông thường hay nhá»±a thông biến tính hoặc má»™t sản phẩm thuá»™c dòng keo này vẫn mang lại cho sản phẩm tính chất Æ°u việt hÆ¡n rất nhiều khi dùng AKD để gia keo. NhÆ°a sản phẩm sau khi gia keo nhá»±a thông là kiểm định được ngay chất lượng, giấy có Ä‘á»™ Ä‘anh cứng hÆ¡n, hay Ä‘á»™ bục tăng lên. Vá»›i sản phẩm giấy Kraft thì gia keo nhá»±a thông vẫn mang lại nhiều Æ°u thế hÆ¡n.

1. Keo hoạt tính AKD

1.1. Giới thiệu:

     NhÆ° chúng ta Ä‘ã biết, để làm giấy có tính chống nÆ°á»›c người ta Ä‘ã gia keo vào tờ giấy. PhÆ°Æ¡ng pháp gia keo có thể là gia keo ná»™i bá»™ hoặc gia keo bề mặt, khi giấy được gia keo ná»™i bá»™ các chất phụ gia tiêu biểu là keo nhá»±a thông, chất khuếch tán và keo hoạt tính nhÆ° : AKD, ASA.

     Keo nhá»±a thông Ä‘ã được sá»­ dụng trong công nghiệp giấy từ đầu thế ká»· 19 còn quá trình gia keo kiềm tính hiện đại má»›i bắt đầu khoảng hÆ¡n 30 năm nay. Tuy nhiên nó Ä‘ã phát triển nhanh chóng và Ä‘ang dần thay thế cho keo nhá»±a thông trong môi trường axit. Hiện nay người ta biết rằng khoảng 90% giấy tốt ở Châu Âu và 50 % giấy tốt ở Bắc Mỹ được sản xuất theo phÆ°Æ¡ng pháp gia keo kiềm tính. ở Châu á, nhiều nÆ°á»›c nhÆ°: Nhật bản, Hàn quốc, Đài loan, Indonexia, Thái lan cÅ©ng Ä‘ang phát triển theo phÆ°Æ¡ng pháp kiềm tính có nhiều Æ°u Ä‘iểm hÆ¡n hẳn phÆ°Æ¡ng pháp axit tính.

     Keo AKD làm cho giấy có tính chống thấm  tốt hÆ¡n, tạo cho bề mặt xÆ¡ sợi má»™t lá»›p ngăn cản sá»± phân tán dung dịch nÆ°á»›c, mặt khác nó có tác dụng tăng Ä‘á»™ bền, tăng liên kết giữa các xÆ¡ sợi Æ°á»›t và tạo Ä‘á»™ bóng cho bề mặt tờ giấy.

     Những tính chất đặc trÆ°ng cho loại keo AKD nhÆ° sau:

- Ngoại quan: dung dịch nhÅ© tÆ°Æ¡ng màu trắng

- Thành phần chất rắn:  15 ¸ 40% 

- Tính chất                  :  Cationic

- Tá»· lệ ở 25oC ( kg/l)  :   1¸1,03

- PH                            :  5¸7

- Điểm Ä‘ông ( oC)       :  0

- Độ nhớt ở 25o

1.2.  Công thức cấu tạo

*Keo AKD ( Alkyl ketene dimer ) có công thức cấu tạo nhÆ° sau:

R1 – CH = C – CH –R2

               O – C = O

R1,R2 : C14 – C18

1.3. Đặc Ä‘iểm , tính chất của keo

Quá trình phát triển tác dụng gia keo ADK gồm 3 bÆ°á»›c liên tiếp :

- Dính bám : Tiếp xúc ban đầu của keo vá»›i xÆ¡ sợi nhờ sá»± Ä‘ông tụ của các hạt keo tích Ä‘iện dÆ°Æ¡ng lên bề mặt xÆ¡ sợi tích Ä‘iện âm.

- Dài mỏng : Quá trình này được xảy ra khi nÆ°á»›c được bốc hÆ¡i do sấy đến mức tạo ra má»™t lá»›p mỏng, bề dày cỡ 1 phân tá»­.

- Phản ứng : Xảy ra khi lá»›p Ä‘Æ¡n phân tá»­ được hình thành tạo ra liên kết hoá học đồng hoá trị giữa keo và xenlulo.

image002

              1. Dính bám                           2. Dàn mỏng                        3. Phản ứng           

      Keo AKD có hiệu quả keo rất lá»›n do Ä‘ó lượng dùng rất thấp chỉ ở mức 0,05 ¸ 0,2% tính theo keo khô. Đặc biệt giấy gia keo AKD duy trì Ä‘á»™ trắng ban đầu và Ä‘á»™ bền của nó theo thời gian, vì thế nó được dùng trong việc sản xuất giấy cho lÆ°u trữ. Keo AKD cÅ©ng thích hợp  cho  giấy  yêu  cầu gia keo  cao và  giấy  tốt  chứa Ä‘á»™n  CaCO3.

     Keo AKD không thích hợp vá»›i bá»™t cÆ¡ học, bá»™t nghiền cÆ¡, hoặc bá»™t cÆ¡ hoá. Riêng bá»™t cÆ¡ nhiệt hoá rá»­a sạch có thể dùng keo ADK.

     Trong thá»±c tế sá»­ dụng, Ä‘iểm bổ sung keo AKD vào bá»™t giấy là rất quan trọng, nhÆ° má»™t quy tắc nó phải được bổ sung vào dòng bá»™t đặc trong vòng tuần hoàn ngắn trÆ°á»›c khi bá»™t bị pha loãng má»™t thời gian rất ngắn . Việc này sẽ làm cho sá»± dính bám nhanh và giảm cá»±c tiểu hoá sá»± phân tách các hạt keo khỏi bề mặt xÆ¡ sợi.

     Phản ứng giữa keo và xenlulo có thể được xúc tác bởi má»™t phụ gia, ví dụ nhÆ° má»™t số polymebazÆ¡ có các nhóm amine ion HCO3­- có sẵn trong bá»™t giấy. Khi sá»­ dụng CaCO3 làm chất Ä‘á»™n, cÅ©ng có tác dụng xúc tác chất tốt, nhÆ°ng nếu bổ xung thêm Na2 CO3 hoặc NaHCO3 để tăng Ä‘á»™ kiềm thì càng tốt.

     ở quy mô công nghiệp, khi sá»­ dụng AKD vá»›i PCC (CaCO3 kết tủa) cần phải quan tâm đến việc hồi keo. Có nghÄ©a là Ä‘á»™ gia keo bị giảm Ä‘i mất tính kỵ nÆ°á»›c trong má»™t thời gian. Mặc dù Ä‘á»™ gia keo được đảm bảo khi vừa sản xuất ra, song sau vài tuần hoặc vài tháng tính kỵ nÆ°á»›c không còn được đảm bảo. Hiện tượng này cần được khắc phục bằng các quá trình xá»­ lý tuỳ thuá»™c vào mục Ä‘ích sá»­ dụng. Quá trình gia keo được coi là hiệu quả khi lượng keo dùng ít nhất mà vẫn đạt được Ä‘á»™ gia keo cần thiết. Mức dùng keo quá giá»›i hạn không những gây lãng phí mà còn gây ô nhiá»…m môi trường sản xuất.

     Trong qui mô công nghiệp, sá»­ dụng PCC làm chất Ä‘á»™n giấy Ä‘ã làm gia tăng lợi nhuận vì giảm được lượng xÆ¡ sợi, nhờ chất Ä‘á»™n rẻ tiền này. Trong các loại PCC làm phụ gia thì loại có cấu trúc tinh thể được sá»­ dụng rá»™ng rãi nhất. Vá»›i cấu trúc mở, xốp, tinh thể PCC tán xạ ánh sáng hữu hiệu và làm cho chất Ä‘á»™n này có Ä‘á»™ đục cao. PCC có đường kính hạt thường dùng nhất là 1,4 mm. Do sá»± kết tủa chặt chẽ nên chất Ä‘á»™n PCC có khoảng phân bố hẹp về kích thÆ°á»›c và có Ä‘á»™ đồng nhất cao. Trái lại GCC (CaCO3 nghiền từ Ä‘á) từ Ä‘á vôi hoặc Ä‘á hoa có cấu trúc hạt không đồng nhất. Loại GCC tiêu chuẩn dùng làm chất Ä‘á»™n cho sản xuất giấy có đường kính hạt trung bình là 0,7 mm trở lên và phân bố kích thÆ°á»›c của hạt khoảng 2 mm. Keo AKD có Ä‘iểm nóng chảy xấp xỉ 46.11oC (1150F). Các yếu tố làm giảm Ä‘á»™ gia keo của giấy kiềm tính thường là: Ä‘á»™ bảo lÆ°u, sá»± phân tán và Ä‘á»™ bám dính của keo trên bề mặt xÆ¡ sợi.

image004  Theo nghiên cứu thá»­ nghiệm thì những hạt keo AKD có kích thÆ°á»›c nhỏ hÆ¡n 1mm nóng chảy và dàn chải lên cả xÆ¡ sợi và chất Ä‘á»™n trong quá trình sấy. Khả năng tạo liên kết Ä‘ôi giữa các nhóm hydroxyl của xenlulo và các vòng lacton của phân tá»­ AKD được mô tả nhÆ° sau:

      Độ gia keo của AKD bị giảm theo thời gian là do ảnh hưởng của các chất phụ gia có mặt trong bá»™t. Sá»± tác Ä‘á»™ng qua lại giữa AKD vá»›i chất Ä‘á»™n Canxicacbonat (CaCO3) và ảnh hưởng của sản phẩm thuá»· phân AKD không tham gia vào phản ứng kỵ nÆ°á»›c của giấy, do vậy ta thường chọn quá trình gia keo trÆ°á»›c khi cho Ä‘á»™n và quá trình cho Ä‘á»™n càng gần Ä‘iểm bá»™t lên lÆ°á»›i thì càng tốt.

     Khi đề cập đến vấn đề tÆ°Æ¡ng há»— giữa AKD và chất Ä‘á»™n, có nghiên cứu cho rằng phần AKD nào phủ lên bề mặt của chất Ä‘á»™n Canxicacbonat thì có tác dụng gia keo yếu. Do AKD gắn lên bề mặt chất Ä‘á»™n vá»›i phần kỵ nÆ°á»›c của phân tá»­ hÆ°á»›ng ra ngoài chất Ä‘á»™n. Phản ứng hoá học giữa AKD và xenlulo thể hiện rằng AKD liên kết vá»›i chất Ä‘á»™n Canxicacbonat và tạo ra muối canxi bêta kêton. Sá»± liên kết này không ổn định và lâu dài vì dime biến tính sang Distearôn thuá»· phân thông qua axit beta keton.

Độ gia keo giảm vì dạng thuá»· phân này không tham gia vào đặc tính kỵ nÆ°á»›c của giấy. Độ ẩm và nhiệt Ä‘á»™ là yếu tố thúc đẩy quá trình biến đổi Distearon.

     Nghiên cứu tác Ä‘á»™ng của nhiệt Ä‘á»™ sấy vá»›i hiệu quả qua keo ADK đối vá»›i giấy có chứa GCC hoặc PCC vá»›i mức dùng Ä‘á»™n là 10%. Độ gia keo giảm khi nhiệt Ä‘á»™ sấy tăng khi sá»­ dụng chất Ä‘á»™n PCC. Trường hợp sá»­ dụng GCC Ä‘á»™ gia keo tăng khi nhiệt Ä‘á»™ sấy tăng từ 180oF dến 210oF. Khi nhiệt Ä‘á»™ tăng, sá»± dàn trải của AKD càng lá»›n. Má»™t phần keo có thể ngấm xuống và được giữ lại trong cấu trúc ống của chất Ä‘á»™n. Khi nhiệt Ä‘á»™ tăng lên thì Ä‘á»™ gia keo tạo ra khác nhau. So vá»›i Ä‘á»™ gia keo khi sá»­ dụng 2 loại Canxicacbonat ở nhiệt Ä‘á»™ 180oF thì thấy rằng vá»›i PCC có Ä‘á»™ gia keo cao hÆ¡n. NhÆ°ng ở nhiệt Ä‘á»™ cao hÆ¡n nhiệt Ä‘á»™ này thì giấy vá»›i GCC lại chiếm Æ°u thế hÆ¡n. Nhiệt Ä‘á»™ sấy thường cao hÆ¡n 180oF, nếu so giữa 2 loại chất Ä‘á»™n thì Ä‘á»™n GCC gia keo dá»… hÆ¡n Ä‘á»™n PCC .

2. Keo Nhá»±a thông (chi Tiết)

3. Tinh bá»™t cationic

Là má»™t loại hydrocacbon tổng hợp có trong ngô, khoai, sắn và các thá»±c phẩm khác do sá»± tổng hợp của các Ä‘Æ¡n vị đường glucô, có công thức cấu tạo (C6H12O6)n. Tinh bá»™t có hai phần: má»™t phần mạch thẳng gọi là: má»™t phần mạch thẳng gọi là amiloza gồm khoảng  500 Ä‘Æ¡n vị mắt xích, má»™t phần mạch nhánh gọi là amilopectin khoảng vài nghìn Ä‘Æ¡n vị mắt xích.

    Dạng amiloza dá»… hồi phục, tức các phần tá»­ hoà tan lại kết tủa trở lại trạng thái ban đầu gây kết cụm cứng, vì vậy người ta phải dùng enzym để hoá thành dạng amilopectin, hay còn gọi  là tinh bá»™t biến tính.

    Tinh bá»™t cÅ©ng là má»™t chất cao phân tá»­, cÅ©ng tồn tại gốc hydroxyl alcol (thá»±c vật) nhÆ° Xenluloza, do vậy chúng bám dính vào nhau và hình thành má»™t liên kết vững chắc Xenluloza- Tinh bá»™t- Xenluloza. Kết qủa là giấy sẽ tăng Ä‘á»™ bền khô nhÆ° Ä‘á»™ nổ, Ä‘á»™ bền kéo, Ä‘á»™ cứng, Ä‘á»™ bền bề mặt, Ä‘á»™ nhẵn… khi in sẽ sắc nét hÆ¡n.

     Hiện nay các tinh bá»™t ngoài sá»­ dụng truyền thống làm trắng Ä‘á»™ bền của giấy, nó còn áp dụng trợ giúp cho sá»± bảo lÆ°u các thành phần trong há»—n hợp bá»™t giấy.

     Khi gia keo AKD thì tinh bá»™t cationic có tác dụng cải tiến sá»± bảo lÆ°u của keo rất nhiều, do Ä‘ó nó bắt buá»™c phải sá»­ dụng vì Ä‘á»™ bảo  lÆ°u  cao  thì  bỏ  keo  má»›i  có  hiệu  quả.

        Ngoài  ra  tinh  bá»™t  có  tác dung nhÆ° là má»™t chất trợ bảo lÆ°u các xÆ¡ sợi.Do vậy ta chọn vị trí cho tinh bá»™t ngay sau khi cho keo để vùa đảm bảo bảo lÆ°u được keo và không làm  kết bông của xÆ¡ sợi dài.

     Liều lượng tinh bá»™t cationic được dùng từ 0,6 ¸ 1,2%. Nếu cho tinh bá»™t cationic quá mức cÅ©ng dẫn đến khó khăn về chạy máy và sá»± ổn định của phần Æ°á»›t.

    Hình vẽ sau sẽ giải thích tại sao cho tinh bá»™t vào giấy:

image006

4. Cacbonyl Metyl Xenlulo (CMC)

     CMC là dẫn suất của xenlulo. Nó tồn tại dÆ°á»›i hai dạng và không tan trong nÆ°á»›c. Loại hoà tan trong nÆ°á»›c là loại gắn vá»›i liên kết kiềm (Na, Ca hoặc Al). CMC có tính trÆ°Æ¡ng nở lá»›n, do vậy khi pha phải khuấy liên tục vá»›i tốc Ä‘á»™ lá»›n. CMC ngoài tác dụng làm tăng Ä‘á»™ bền của giấy, nó còn tác dụng giảm thời gian nghiền, do vậy ta cho vào trÆ°á»›c khi ngiền tinh( tại bể há»—n hợp).

5. / Trợ bảo lưu

     Do kích thÆ°á»›c của chất Ä‘á»™n rất bé hÆ¡n so vá»›i mắt lÆ°á»›ivà xÆ¡ sợi ngắn dá»… bị lọt  qua lÆ°á»›i theo nÆ°á»›c trắng cho nên  trong quá trình sản xuất cần phải bảo lÆ°u các xÆ¡ sợi ngắn  bằng cách kết bông các xÆ¡ sợi ngắn lại khi Ä‘ó các chất Ä‘á»™n cÅ©ng được giữ lại.

     Vì vậy, bảo lÆ°u chất Ä‘á»™n thường thấp, đặc biệt trên máy xeo lÆ°á»›i Ä‘ôi thế hệ má»›i có lá»±c thoát nÆ°á»›c rất mạnh. Trên máy xeo lÆ°á»›i dài, kết quả bảo lÆ°u thấp còn là do sá»± phân bố không đồng đều giữa mặt dÆ°á»›i và mặt trên, Ä‘iều này ảnh hưỏng tá»›i chất lượng in ấn. Ngoài ra việc bảo lÆ°u  thấp còn dẫn tá»›i nồng Ä‘á»™ chất Ä‘á»™n, xÆ¡ sợi mịn trong thoát nứơc thoát dÆ°á»›i lÆ°á»›i cao, đặc biệt đối vá»›i sản xuất giấy in ấn ( dùng hàm lượng Ä‘á»™n lá»›n) làm giảm Ä‘áng kể khả năng thoát nÆ°á»›c của bá»™t trên lÆ°á»›i xeo, dẫn tá»›i tốc Ä‘á»™  và công suất vận hành của máy xeo giấy, tổn kinh phí cho xá»­ lý nÆ°á»›c thải…

     Để nâng cao hiệu qủa của quá trình bảo lÆ°u chất Ä‘á»™n và sÆ¡ xợi mịn trong giấy,thông thường các chất trợ bảo lÆ°u hoá học được sá»­ dụng. Nó cá»±c kỳ cần thiết trong công nghệ giấy hiện nay, nhất là những loại giấy dùng nhiều chất Ä‘á»™n.

     Chất trợ bảo lÆ°u thường dùng là Cartarein , Bentonite

    Để không tạo kết bông của xÆ¡ sợi dài  (ảnh ưởng đến tính chất của giấy) thì ta cho càng gần Ä‘iểm bá»™t lên lÆ°á»›i càng tốt , ở Ä‘ây ta chọn cho vào trÆ°á»›c khi vào hòm tạo áp.

     * Đặc tính sản phẩm:

- Dạng bá»™t màu trắng

- Sản phẩm polyacrylamide trọng lượng phân tá»­ cao

- Tính chất              : Cationic

- Tá»· trọng              : 600¸700 g/l

- PH                       : 4

CÆ¡ cấu kết bông

     -    Kết bông bởi sá»± trung hoà Ä‘iện tích: 

Do xÆ¡ sợi và chất Ä‘á»™n đều mang Ä‘iện tích âm, nên chúng đẩy nhau chất Ä‘á»™n không gắn lên bề mặt xÆ¡ sợi được. Để triệt tiêu lá»±c đẩy giữa chúng và tăng cường lá»±c phân image008

Hình vẽ minh hoạ cÆ¡ chế kết bông của trợ bảo lÆ°u

tán ta Ä‘Æ°a phèn và tinh bá»™t và để trung hoà Ä‘iện tích.Tuy nhiên, sá»± kết bông này cÅ©ng có hạn chế vì lá»±c gắn kết giữa chúng và xÆ¡ sợi không đủ mạnh để giữ trên lÆ°á»›i đối vá»›i những máy xeo lÆ°á»›i Ä‘ôi có tốc Ä‘á»™ cao, Ä‘á»™ thoát nÆ°á»›c mạnh

- Kết bông cầu nối:

      Chính vì thế, Polyacrylamide có trọng lượng phân tá»­ cao được Ä‘Æ°a vào để tạo mối liên kết cầu giữa hạt chất Ä‘á»™n này vá»›i hạt chất Ä‘á»™n khác và vá»›i xÆ¡ sợi trên cÆ¡ sở hút bám tÄ©nh Ä‘iện tạo thành kết bông rá»™ng lá»›n giữa xÆ¡ sợi và chất Ä‘á»™n nhỏ trên lÆ°á»›i

      Lượng trợ bảo lÆ°u cho vào máy xeo phải được thá»­ nghiệm trÆ°á»›c ở phòng thí nghiệm  vì nếu cho ít, không có tác dụng, nếu cho nhiều quá gây khó thoát nÆ°á»›c trên lÆ°á»›i vì kết bông quá nhiều, thông lượng cho vào khoảng 0,03%/ tấn sản phẩm

6. Chất Ä‘á»™n trong công nghiệp giấy

   Các chất Ä‘á»™n vô cÆ¡, dạng bá»™t mịn, màu trắng được sá»­ dụng rá»™ng rãi trong quá trình sản xuất giấy và cacton nhằm cải thiện má»™t số chỉ tiêu chất lượng của sản phẩm và giảm chi phí sản xuất.

  Giấy được Ä‘á»™n sẽ tăng tính  quang học và vật lý của tờ giấy. Nhờ có đường kính nhỏ, các hạt Ä‘á»™n sẽ lấp đầy các lá»— Ä‘an xen giữa các xÆ¡ sợi  được  làm cho tờ giấy chặt, mềm, mịn, trắng và có Ä‘á»™ đục cao hÆ¡n. Độn sá»­ dụng trong sản xuất giấy sẽ thay thế má»™t phần xÆ¡ sợi dẫn đến hạ giá thành của sản phẩm do giá thành của nó rẻ hÆ¡n giá thành của xÆ¡ sợi.

  Tuy nhiên, tá»· lệ phần Ä‘á»™n trong  giấy cÅ©ng bị hạn chế do tờ giấy sản xuất ra có Ä‘á»™ bền kém hÆ¡n và giảm chất lượng keo. Thá»±c tế  lượng Ä‘á»™n thường dùng trong khoảng  5 ¸ 15% trọng lượng tờ giấy. Cá biệt nhÆ° giấy in lượng Ä‘á»™n chiếm tá»›i 20-25% trọng lượng giấy.

* Yêu cầu kỹ thuật đối vá»›i chất Ä‘á»™n:

            + Là chất khó hoà tan trong nÆ°á»›c.

            + Có Ä‘á»™ trắng ít nhất phải bằng Ä‘á»™ trắng của bá»™t.

            + Là chất bền hoá học, có khả năng bảo lÆ°u cao trong giấy.

            + Kích thÆ°á»›c hạt đủ nhỏ.

* Chất Ä‘á»™n thường dùng trong công nghiệp giấy.

6.1. Cao lanh: ( Al2O3.SiO3.2H2O )

- Là chất Ä‘á»™n rẻ tiền nhất, nguồn dồi dào, ổn định và sá»­ dụng dá»… dàng, nó mang lại cho giấy nhiều đặc tính tốt. Cao lanh được sá»­ dụng trong quá trình sản xuất giấy trong môi trường axit.

6.2. Thạch cao (CaO4)

- Có Ä‘á»™ trắng khá cao, giá thành rẻ, nhÆ°ng có nhược Ä‘iểm là Ä‘á»™ bảo lÆ°u trên giấy thấp.

6.3. Bá»™t canxi cacbonat (CaCO3) :

- Chỉ dùng trong môi trường kiềm tính và trung tính, do CaCO3 bị hoà tan trong môi trường axit. Nó có nồng Ä‘á»™ trắng và đục cao hÆ¡n cao lanh, nó đặc biệt được dùng trong sản xuất các loại giấy sá»­ dụng lâu dài vì có khả năng trung hòa được các axit sản sinh trong qúa trình lão hoá huá»· hoại tờ giấy.

6.4. Các loại oxit - Dioxit titan (TiO2): có Ä‘á»™ trắng cao nhất và có Ä‘á»™ đục tốt nhất song giá thành cao. Nó chỉ sá»­ dụng đối vá»›i loại giấy Ä‘òi hỏi lượng Ä‘á»™n thấp nhÆ°ng Ä‘á»™ đục, Ä‘á»™ trắng cao. Mức dùng Ä‘á»™n chỉ khoảng 2-3 %

- Bá»™t Talc (Silicat magie-3MgO.4SiO2.H2O ) : là loại chất Ä‘á»™n tạo ra Ä‘á»™ mềm mại cho tờ giấy, talc có ái lá»±c tốt vá»›i nhá»±a, vì thế nó được dùng để ngăn chặn sá»± kết dính của nhá»±a trong hệ thống sản xuất giấy. Tuy nhiên gần Ä‘ây talc bị hạn chế sá»­ dụng và gây hại cho sức khỏe con người khi hít phải nó vào phổi.

6.5 Các phụ gia khác

     Trong môi trường kiềm nhẹ, các loại vi khuẩn phát triển rất mạnh, đặc biệt là các vi khuẩn sinh bùn bẩn. Khi các vi khuẩn phát triển chúng gây ra các hiện tượng tích tụ vật chất trên bề mặt hoặc thành thiết bị, thành ống hoặc làm phân huá»· bá»™t giấy ở những chá»— ít luân chuyển, kết quả làm tắc thiết bị, làm tắc chăn lÆ°á»›i, làm giảm khả năng chạy máy, tăng sá»± ăn mòn, giảm chất lượng giấy, tăng chi phí bảo dưỡng. Vì vậy khi chuyển sang quá trình kiềm tính cầu có má»™t chÆ°Æ¡ng trình kiểm soát vi sinh vật chặt chẽ hÆ¡n. Các chất biocide thường được dùng để kiểm soát sá»± phát triển của vi khuẩn.

* Từ những đặc trên ta thấy khi sản xuất giấy in có tráng phủ bề mặt, gia keo trong môi trường kiềm tính, dùng Ä‘á»™n CaCO3 là Æ°u việt hÆ¡n cả. 

7.Hỗn hợp gia keo( hệ gia keo)

Bề mặt của tờ giấy có thể được xá»­ lí bằng cách tráng phủ, làm bóng, dát mỏng lên bề mặt tờ giấy má»™t lượng tinh bá»™t hoặc cho giấy chạy qua nhiều khe ép của những lô có đọ bóng cao để tăng Ä‘á»™ bền , Ä‘á»™ bóng, và các đặc tính khác( qua khâu ép quang).

Loại keo thông thường hay dùng để xá»­ lí bề mặt giấy ở giai Ä‘oạn này là tinh bá»™t oxyhoa để làm tăng Ä‘á»™ bền, Ä‘á»™ nhẵn, và đảm bảo tỉ trọng của tờ giấy.