CHẤT CHỐNG DÍNH CHO MÀNG FILM POLYMER HAY CÒN GỌI TRƯỢC

CHẤT CHỐNG DÍNH CHO MÀNG FILM POLYMER
HAY CÒN GỌI TRƯỢC
 

Giới thiệu

            á»ž má»™t mức Ä‘á»™ nào Ä‘ó, tất cả các màng film polymer đều có khuynh hÆ°á»›ng dính lại vá»›i nhau. Sá»± dính kết này có tên thuật ngữ là “blocking”.  Những nguyên nhân cÆ¡ bản của hiện tượng dính kết là do nhiệt Ä‘á»™ hoặc áp suất được màng film sản sinh ra trong quá trình gia công Ä‘ùn, sá»­ dụng và lÆ°u trữ. Mức Ä‘á»™ dính kết nhiều hay ít tùy thuá»™c vào những đặc tính cÅ©ng nhÆ° toản bá»™ chu kỳ tồn tại của các loại film từ khâu gia công sản xuất đến khâu ứng dụng cuối cùng.

            Sá»± dính kết xảy ra thường xuyên nhất trên màng film polyethylene (PE) và polypropylene (PP). Độ cứng của màng film và sá»± hiện diện của phụ gia nhÆ° chất làm mềm dẻo đều có ảnh hưởng quan trọng đến sá»± dính kết này. Màng PVC tÆ°Æ¡ng đối mềm sẽ dính nhiều hÆ¡n màng tÆ°Æ¡ng đối cứng nhÆ° PET hoặc HDPE. Sá»± dính kết còn xảy ra trên màng film polyester mạch thẳng. Dù bất kỳ loại film nào thì việc tăng áp suất, nhiệt Ä‘á»™, thời gian gia công ở các mức Ä‘á»™ khác nhau đều làm tăng mức Ä‘á»™ của việc dính kết.

 

Chất chống dính

Sá»± dính kết có thể ảnh hưởng bất lợi đến quá trình gia công và ứng dụng của màng film, có khi làm màng film không thể sá»­ dụng được. Để giảm bá»›t sá»± tiếp xúc giữa các lá»›p film và ngăn chặn lá»±c hút, chất chống dính và phụ gia trượt có thể được kết hợp cùng polymer tạo ra má»™t môi trường gia công thích hợp cho màng film. Phụ gia chống dính phải đạt được hiệu quả cao và thể hiện được chất lượng tin cậy và ổn định, chỉ ảnh hưởng ít hoặc không ảnh hưởng đến những thuá»™c tính của màng film. Về mặt an toàn sức khỏe thì phụ chống dính cÅ©ng nhÆ° những phụ gia khác đều vô hại đối vá»›i người tiêu dùng cuối cùng Ä‘úng theo những qui định của các nÆ°á»›c về sản phẩm có liên quan đến thá»±c phẩm.

            Việc chống dính được tiến hành theo 2 cách, cho má»™t lá»›p phủ mỏng bao gồm các hạt rắn kích thÆ°á»›c nhỏ vào giữa các lá»›p film hoặc làm nhám bề mặt màng film để tách các lá»›p ra. Chất silicÄ‘ioxit tổng hợp nhÆ° silic hun khói, silic dạng gel hoặc chất Zeolit là thành phần chính trong phụ gia chống dính dành cho màng bao bì cao cấp. Phụ gia chống dính cho những loại màng nhuá»™m màu và chất lượng thấp thì lại sá»­ dụng silicÄ‘ioxit tá»± nhiên và các khoáng chất nhÆ° đất sét, Ä‘iatomit, thạch anh (SiO2), bá»™t talc. Những vật liệu tổng hợp có má»™t Æ°u Ä‘iểm là không có trạng thái kết tinh (hiện tượng bụi phấn), trong khi những vật liệu tÆ° nhiên thì luôn có. Vì vậy khi sá»­ dụng vật liệu tá»± nhiên cần có thao tác xá»­ lý đặc biệt để giảm bụi phấn và cÅ©ng cần có cách in ấn khác biệt hÆ¡n.

            Trong các loại silicÄ‘ioxit tổng hợp (kết tủa, hun khói, gel), silicÄ‘ioxit gel Ä‘ã được ghiền nhỏ được Æ°a chuá»™ng  nhất để sản xuất chất chống dính. Do kích thÆ°á»›c hạt silicÄ‘ioxit và sá»± phát tán hạt được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình nghiền nên kích thÆ°á»›c hạt có thể Ä‘iều chỉnh theo Ä‘á»™ dày của film. Ví dụ: hạt có đường kính 2 micro phù hợp cho màng mỏng, hạt có đường kính 10 micro phù hợp cho màng dày.

Tỉ lệ sá»­ dụng phụ gia chống dính tùy thuá»™c những đặc tính của film, cách sá»­ dụng cuối cùng và hiệu quả mong muốn. Gel silicÄ‘ioxit tổng hợp có tỉ lệ sá»­ dụng thay đổi từ 1% dành cho film LLDPE sá»­ dụng ở Bắc mỹ, Châu âu hoặc đến 3% dành cho film PP ở Đông Nam Á. Bá»™t talc được sá»­ dụng 5% đối vá»›i nhá»±a LLDPE ở Châu âu hoặc Bắc mỹ.

            Hiện tại má»™t số nhà sản xuất silicÄ‘ioxit Ä‘ã tung ra thị trường dòng sản phẩm kết hợp hai đặc tính chống dính và trượt nhÆ° là erucamide hoặc olemide. Những sản phẩm này có thêm những thuận lợi nhờ vào sá»± phát triển nhanh hÆ¡n của chất trượt và hiệu quả chất chống dính cao hÆ¡n vì có sá»± phân tán tốt hÆ¡n cùng vá»›i chất trượt.