Chất độn talc trong hóa dẻo cao su EPDM

Sá»­ dụng chất Ä‘á»™n và chất hóa dẻo cho cao su EPDM

Giống nhÆ° Ä‘a số các loại cao su khác, EPDM yêu cầu gia cường để có thể ứng dụng thá»±c tế vì tính chất cÆ¡ lý của cao su không Ä‘á»™n là khá kém. Than Ä‘en là chất Ä‘á»™n gia cường được sá»­ dụng rá»™ng rãi nhất, nhÆ°ng silica, đất sét, Ä‘á tan và má»™t số chất Ä‘á»™n khoáng khác cÅ©ng có thể được sá»­ dụng. Để đạt được hiệu quả cao nhất, chất Ä‘á»™n gia cường phải được phân tán tốt trong cao su EPDM. Sá»± gia cường tốt giúp cải thiện Ä‘áng kể Ä‘á»™ bền kéo xé, tính kháng mài mòn.

Về quá trình hóa dẻo, dầu naphthen là chất hóa dẻo được sá»­ dụng rá»™ng rãi nhất cho cao su EPDM vì chúng tạo nên tính tÆ°Æ¡ng thích tốt nhất ở má»™t chi phí hợp lý. Đối vá»›i các ứng dụng ở nhiệt Ä‘á»™ cao hÆ¡n, dầu paraffin thường được chọn vì tính bay hÆ¡i thấp hÆ¡n và tính bền UV của chúng. Má»™t số dầu paraffin có khuynh hÆ°á»›ng ứ ra khỏi cao su EPDM kết mạng, hàm lượng ethylene cao. Trong trường hợp nay, nên thay thế má»™t phần cao su hàm lượng ethylene cao bằng cao su có hàm lượng ethylene thấp hÆ¡n. Dầu aromatic có tác Ä‘á»™ng bất lợi lên má»™t số tính chất của há»—n hợp, nên không được sá»­ dụng kết hợp vá»›i các hệ kết mạng peroxide. Stearic acid, zinc stearate hoặc các chất bôi trÆ¡n ná»™i khác cÅ©ng có thể được thêm vào cao su để há»— trợ quá trình gia công.

Tham khảo từ tài liệu Rubber Technology – Third Edition, Maurice Morton, Springer, 1999, trang 273.

Trần Thị Hương, v.lab giới thiệu