Chất độn trong công nghệ chế tạo vật liệu composite

Chất Ä‘á»™n Ä‘óng vai trò  là chất chịu ứng suất tập chung cho vật liệu, vì chất Ä‘á»™n thường có tính chất cÆ¡ lý cao hÆ¡n nhá»±a. Đặc Ä‘iểm của chất Ä‘á»™n

+ Tăng tính gia cường cÆ¡ học cho vật liệu
+ Tăng tính kháng hóa chất, nhiệt Ä‘á»™..
+ Khả năng phân tán vào nhá»±a tốt
+Thuận lợi cho quá trình gia công
+Giá thành hạ, nhẹ
-Phân Loại chất Ä‘á»™n
+ Chất Ä‘á»™n dạng sợi: chất Ä‘á»™n dạng sợi có tính chất cÆ¡ lý cao hÆ¡n, tuy nhiên chất Ä‘á»™n dạng sợi có giá thành cao hÆ¡n chất Ä‘á»™n dạng hạt. Điều này kéo theo giá thành của vật liệu composite cÅ©ng tăng lên. Các sợi thường  dung làm chất Ä‘á»™n trong công nghệ composite: Sợi thủy tinh, sợi cacbon, sợi amiang, sợi Bo, sợi cacbua silic….

+ Chất Ä‘á»™n dạng hạt: Chất Ä‘á»™n dạng hạt có những Æ°u Ä‘iểm nhÆ° giảm giá thành sản phẩm, tăng thể tích cần thiết. Vá»›i những chất Ä‘á»™n ở dạng hạt trÆ¡ làm tăng Ä‘á»™ bền cÆ¡ lý, hóa, nhiệt, Ä‘iện. Dá»… Ä‘úc khuôn, giảm sá»± tạo bọt khí trong nhá»±a có Ä‘á»™ nhá»›t cao. Cải thiện tính chất bề mặt của vật liệu, chống co rút khi Ä‘óng rắn. Che khuất sợi trong cấu trúc, giảm tỏa nhiệt khi Ä‘óng rắn. Các chất Ä‘á»™n dạng hạt thường sá»­ dụng Ä‘ó là : Silica, CaCO3, vẩy mica, vẩy kim loại, Ä‘á»™n khoáng, cao lanh, đất sét,cacbon…vv