Chống vón cho phân bón

Phân bón sau khi sản xuất để lâu dá»… bị giảm phẩm cấp, đặc biệt trong Ä‘iều kiện ẩm Æ°á»›t. Phân bón thường hút ẩm và chứa nhiều nÆ°á»›c. Phân càng hút ẩm nhiều thì chất lượng càng giảm. Các yếu tố ảnh hưởng đến Ä‘á»™ hút ẩm của phân bón là:

- Thành phần hóa học của phân bón.

- Hàm lượng ẩm của phân bón.

- Nhiệt Ä‘á»™ môi trường xung quanh.

- Độ ẩm không khí.

- Độ xốp, diện tích bề mặt và cấu trúc của hạt phân bón.

- Thời gian lưu trữ.

Để phân bón giữ được chất lượng trÆ°á»›c các tác Ä‘á»™ng xấu do tính hút ẩm gây ra, phân bón phải được sản xuất Ä‘áp ứng các tiêu chuẩn về Ä‘á»™ cứng, Ä‘á»™ nhẵn bề mặt, Ä‘úng kính cỡ, không có bụi, không bị Ä‘óng vón, có Ä‘á»™ ẩm phù hợp, ít hút ẩm v.v... Việc tạo cho hạt phân má»™t lá»›p bao chống Ä‘óng vón sẽ góp phần Ä‘áp ứng các yêu cầu nói trên. Phân bón bị vón cục là do: các tinh thể phát triển to ra, hạt phân bị biến dạng dẻo, sá»± hình thành muối kép ná»™i trong và giữa các hạt vá»›i nhau. Độ ẩm cao dá»… làm các hạt phân bón hút ẩm và Ä‘óng vón. Về vấn đề này người ta cần biết về khái niệm Ä‘á»™ ẩm tÆ°Æ¡ng đối tá»›i hạn (ĐTTH). ĐTTH được định nghÄ©a là Ä‘á»™ ẩm tÆ°Æ¡ng đối của môi trường xung quanh mà tại Ä‘ó hạt phân bắt đầu hút ẩm, còn nếu dÆ°á»›i mức Ä‘ó thì phân sẽ không hút ẩm. Người ta phải xác định Ä‘á»™ ẩm ĐTTH cho má»—i loại phân để thiết kế kho chứa cho phù hợp.

Có hai cách chống Ä‘óng vón là bao hạt phân bón bằng hóa chất và dùng phụ gia trá»™n vào thành phần phân bón.

Phụ gia chống vón được trá»™n vào sản phẩm ngay trong quá trình sản xuất. Má»™t vài ví dụ của trường hợp này là bổ sung formalÄ‘ehyt vào vá»›i urê nóng chảy hay trá»™n dung dịch magiê nitrat và amoni nitrat trÆ°á»›c khi tạo hạt vv...

Quy trình bao màng cho hạt phân được tiến hành ở các thiết bị hình tang trống. Các chất bao thường dùng là bá»™t Ä‘olomit, Ä‘iatomit, cao lanh, talk v.v... Ngoài ra cÅ©ng có các chất bao ở dạng lỏng có thành phần là ankylaryl sulphonat (chất hoạt Ä‘á»™ng bề mặt) hay polyoxyetylen. Người ta cÅ©ng dùng má»™t số chất bao có tính kỵ nÆ°á»›c và không có hoạt tính bề mặt nhÆ° parafin, các polyme tổng hợp và dầu khoáng. Nói chung các chất chống vón làm bề mặt của hạt phân chịu được nÆ°á»›c, giảm mức Ä‘á»™ hấp thụ ẩm của nó và tạo ra má»™t hàng rào kỵ nÆ°á»›c ngăn cách giữa các hạt phân vá»›i nhau. Nhờ vậy mà khối phân bón tuôn chảy được dá»… dàng, rất thuận tiện khi áp dụng trong nông nghiệp.

VT

Theo Fertilizer International,
11/12/2001